Nhật ký điều trị ung thư – Tập 1

DƯỚI ĐÂY LÀ MỤC LỤC CÁC TRANG NHẬT KÝ TRONG PHẦN NÀY:

 

TẬP 1

 

Nhật ký điều trị ung thư phổi giai đoạn cuối

 • Ngày thứ 5 đen tối.
 • Có bệnh thì vái tứ phương.
 • Ung thư là gì?
 • Phác đồ điều trị tại bệnh viện
 • Chăm sóc tại nhà và kinh phí điều trị.
 • Lời kết

 

Nhật ký điều trị ung thư phổi của mẹ tôi

 • Lời nói đầu
 • Về mẹ và tiểu sử bệnh lí
 • Những ngày đầu tiên tại Việt Xuân
 • Tối ngày 18 Tháng 05 Năm 2012: Mẹ lại sốt
 • Từ ngày 18 – 22 Tháng 05 Năm 2012: Thất thường
 • Sáng ngày 22 Tháng 05 Năm 2012
 • Ngày 22 Tháng 05 Năm 2012: Tinh thần và thái độ người bệnh
 • Từ Ngày 23 đến Ngày 26 Tháng 05 Năm 2012
 • Ngày 23 và 24 Tháng 05
 • Ngày 25 Tháng 05 Năm 2012
 • Ngày 26 Tháng 05 Năm 2012
 • 27 – 28/05/2012
 • 28/05/2012: Nhiều âu lo
 • 30, 31/05: CẤP CỨU…
 • 30/05
 • Sáng 31/05:
 • Tạm yên tâm
 • Cải thiện tinh thần
 • Gửi mọi người!

 

Nhật ký điều trị ung thư vú cho vợ tôi – Nơi nào có sự sống, nơi đó có hy vọng

 • Hà nội, 25/03/3005.
 • Hà nội, 29/03/2005
 • Hà nội, 30/03/2005
 • Hà nội ngày 31 tháng 3 năm 2005,
 • Hà nội, 02/04/2005
 • NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG…
 • Hà nội, 04/04/2005
 • Chuyện về cây đu đủ…Mỹ
 • Thầy lang Niêm
 • Bà lang Phiển
 • Singapore, 05/04/2005
 • Singapore, 07/04/2005
 • Singapore, 08/04/2005
 • Singapore, 09/04/2005
 • Singapore, 11/04/2005
 • Singapore, 12/04/2005
 • Singapore, 13/04/2005
 • Singapore, 14/04/2005
 • Singapore, 16/04/2005
 • Singapore, 17/04/2005
 • Singapore, 18/04/2005
 • Singapore, 19/04/2005
 • Singapore, 20/04/2005
 • Singapore, 22/04/2005
 • Singapore, 23/04/2005
 • Singapore, 25/04/2005
 • Singapore, 26/04/2005
 • Singapore, 27/04/2005
 • Singapore, 30/04/2005
 • Singapore, 01/05/2005
 • Singapore, 02/05/2005
 • Singapore, 03/05/2005
 • Hà nội, 05/05/2005
 • Hà nội, 06/05/2005
 • Hà nội ngày 09/05/2005,
 • Hà nội, ngày 12/05/2005
 • Singapore, 15/05/2005
 • Singapore, 16/05/2005
 • Singapore, 17/05/2005
 • Singapore, 18/05/2005
 • Singapore, 19/05/2005
 • Singapore, 23/05/2005
 • Singapore, 24/05/2005
 • Singapore, 29/05/2005
 • Singapore, 06/06/2005
 • Singapore, 07/06/2005
 • Singapore, 09/06/2005
 • Singapore, 11/06/2005
 • Hà nội, 23/06/2005
 • Hà nội, 26/06/2005
 • Hà nội, 04/07/2005
 • Hà nội, 08/07/2005
 • Hà nội, 10/07/2005
 • Hà nội, 12/07/2005
 • Hà nội, ngày 13/07/2005
 • Hà nội, 19/07/2005
 • Hà nội, 21/07/2005
 • NHỮNG TẾ BÀO UNG THƯ CỦA XĂ HỘI!
 • Hà nội, 01/08/2005
 • Hà nội, 04/08/2005
 • Hà nội, 10/08/2005
 • Hà nội, 19/08/2005
 • Hà nội, đêm 19/08/2005
 • Hà nội, 20/08/2005
 • VIẾT CHO NGƯỜI ĐÃ RA ĐI…
 • VÀI DÒNG CHO NGƯỜI VỢ TRẺ CỦA TÔI…
 • Hà nội, 25/08/2005
 • Hà nội, 27/08/2005
 • LÁ THƯ CUỐI CÙNG…

 

Nhật ký chữa ung thư trực tràng di căn tại Nhật Bản

 • Ngày 19 Tháng 10 2017 •
 • Ngày 17 Tháng 11 2017 •
 • Ngày 19 Tháng 11 2017 •
 • Ngày 20 Tháng 11 2017 •
 • Ngày 25 Tháng 11 2017 •
 • Ngày 26 Tháng 11 2017 •
 • Ngày 26 Tháng 11 2017 •
 • Ngày 26 Tháng 11 2017 •
 • Ngày 26 Tháng 11 2017 •
 • Ngày 27 Tháng 11 2017 •
 • Ngày 29 Tháng 11 2017 •
 • Ngày 29 Tháng 11 2017 •
 • Ngày 29 Tháng 11 2017 •
 • Ngày 30 Tháng 11 2017 •
 • Ngày 3 Tháng 12 2017 •
 • Ngày 5 Tháng 12 2017 •
 • Ngày 9 Tháng 12 2017 •
 • Ngày 10 Tháng 12 2017 •
 • Ngày 10 Tháng 12 2017 •
 • Ngày 12 Tháng 12 2017 •
 • Ngày 15 Tháng 12 2017 •
 • Ngày 16 Tháng 12 2017 •
 • Ngày 16 Tháng 12 2017 •
 • Ngày 16 Tháng 12 2017 •
 • Ngày 17 Tháng 12 2017 •
 • 17 Tháng 12 2017 •
 • Ngày 17 Tháng 12 2017 •
 • Ngày 17 Tháng 12 2017 •
 • Ngày 17 Tháng 12 2017 •
 • Ngày 19 Tháng 12 2017 •
 • Ngày 19 Tháng 12 2017 •
 • Ngày 19 Tháng 12 2017 •
 • Ngày 20 Tháng 12 2017 •
 • Ngày 22 Tháng 12 2017 •
 • Ngày 25 Tháng 12 2017 •
 • Ngày 25 Tháng 12 2017 •
 • Ngày 25 Tháng 12 2017 •
 • Ngày 29 Tháng 12 2017 •
 • Ngày 30 Tháng 12 2017 •
 • Ngày 31 Tháng 12 2017 •
 • Ngày 31 Tháng 12 2017 •
 • Ngày 2 Tháng 1 •
 • Ngày 5 Tháng 1 •
 • Ngày 6 Tháng 1 •
 • Ngày 8 Tháng 1 •
 • Ngày 9 Tháng 1 •
 • Ngày 9 Tháng 1 •
 • Ngày 9 Tháng 1 •
 • Ngày 2 Tháng 2 •
 • Ngày 2 Tháng 2 •
 • Ngày 2 Tháng 3 •
 • Ngày 9 Tháng 3 •
 • Ngày 3 Tháng 4 •
 • Ngày 7 Tháng 4 lúc 9:07 •
 • Ngày 7 Tháng 4 lúc 12:52 •
 • Ngày 8 Tháng 4 lúc 13:18 •
 • Ngày 8 Tháng 4 lúc 17:49 •
 • Ngày 9 Tháng 4 lúc 13:46 •
 • Ngày 9 Tháng 4 lúc 15:16 •
 • Ngày 10 Tháng 4 lúc 10:16 •
 • Ngày 11 Tháng 4 lúc 9:26 •
 • Ngày 11 Tháng 4 lúc 13:04 •
 • Ngày 11 Tháng 4 lúc 19:36 •
 • Ngày 12 Tháng 4 lúc 10:44 •
 • Ngày 12 Tháng 4 lúc 14:18 •
 • Ngày 14 Tháng 4 lúc 14:04 •
 • Ngày 15 Tháng 4 lúc 7:22 •
 • Ngày 15 Tháng 4 lúc 18:24 •
 • Ngày 18 Tháng 4 lúc 16:06 •
 • Ngày 19 Tháng 4 lúc 14:23 •
 • Ngày 20 Tháng 4 lúc 8:51 •
 • Ngày 20 Tháng 4 lúc 11:35 •
 • Ngày 20 Tháng 4 lúc 15:17 •
 • Ngày 21 Tháng 4 lúc 15:54 •
 • Ngày 22 Tháng 4 lúc 12:10 •
 • Ngày 26 Tháng 4 lúc 10:25 •
 • Ngày 28 Tháng 4 lúc 5:01 •
 • Ngày 28 Tháng 4 lúc 5:40 •
 • Ngày 29 Tháng 4 lúc 11:31 •
 • Ngày 29 Tháng 4 lúc 12:26 •
 • Ngày 3 Tháng 5 lúc 14:35 •
 • Ngày 3 Tháng 5 lúc 15:21 •
 • Ngày 13 Tháng 5 Năm 2018 lúc 16:12 •
 • Ngày 16 Tháng 5 Năm 2018 lúc 16:57 •
 • Ngày 18 Tháng 5 Năm 2018 •
 • Ngày 20 Tháng 05 Năm 2018 •
 • Ngày 20 Tháng 5 Năm 2018 •

 

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ VÀO THƯ VIỆN