Phương pháp phát hiện sớm bệnh ung thư

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

Bệnh ung thư ngày càng có xu hướng gia tăng trong những thập niên gần đây không chi ờ các nước phát triển mà cả các nước đang phát triến trong đó có Việt Nam. Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới, hàng năm trên thế giới có khoáng 10 triệu người mắc bệnh ung thư và 5 triệu người chết do ung thư. Ở Việt Nam, theo ước tính mỗi năm có khoáng 100.000 đến 150.000 bệnh nhân ung thư mói mắc và 70.000 người chết vì ung thư. Con sô này đang thay đôi từng giờ từng phút.

Hiện nay, giới chuyên môn chưa tìm ra giải pháp hữu hiệu nhât để điểu trị triệt để căn bệnh nguy hiểm này. Song các nhà khoa học đã khẳng định một phần ba trong sô các bệnh ung thư có thể phòng ngừa, một phẩn ba có thể chữa khói nếu được chẩn đoán và điều trị sớm. Vì vậy, phòng và phát hiện sớm luôn là hoạt động được ưu tiên trong chương trình phòng chông ung thư của môi quốc gia. Nhận thức được tầm quan trọng này, chúng tôi đã biên soạn c uốn “Phương pháp để phát hiện sớm bệnh ung thư”.

Cuốn sách nhằm cung câp những thông tin cần thiết cho người dân có được kiến thức cơ bản đế góp phần giảm tỷ lệ mắc và chết vì căn bệnh ung thư. Cuốn sách gổm 3 phần chính:

Phần I: Tống quan vê bệnh ung thư

Phần II: Phát hiện sớm một số bệnh ung thư thường gặp

Phần III: Nguyên nhân, cách phòng và điêu trị một sõ bệnh ung thư

Trong quá trình biên soạn, không tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi rât mong nhận được những ý kiên đóng góp của bạn đọc để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc!