Giới thiệu sách Bệnh ung thư và triết lý phương đông

Bệnh ung thư và triết lý phương đông

 

 

Tác giả: George Ohsawa

Dịch giả: Anh Minh Ngô, Thành Nhân, Ngô Ánh Tuyết, Nguyễn Văn Qúy

Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức

Ngày xuất bản: 05/2019

GIỚI THIỆU SÁCH

“Ung thư thật ra là đại ân nhân của loài người. Chính ung thư kiềm hãm đà phát triển khủng khiếp và nguy hiểm của nền văn minh vật chất hiện đại, nền văn minh này đang vội vã bon chen tiến về những mút cùng của tâm trí nhị nguyên (phân biệt, thị phi, đấu tranh giành giật)

Trong khi những quả bom khinh khí (bom H) (một hình thức răn đe – LND) có thể ngăn chặn sự tương tàn tuyệt diệt của chúng ta, thì ung thư cứu chúng ta thoát khỏi cảnh tối chung bi thảm của chủ nghĩa tôn sùng vật chất dựa vào khoa học kỹ thuật, một thứ chủ nghĩa chẳng biết tới sự sống, tâm linh và ngay cả cõi đời này, chẳng biết tới lẽ công bình tuyệt đối là cái sáng tạo và điều hành vạn vật ở khắp trong vũ trụ.

Vì muốn tiêu diệt ung thư, “kẻ thù khủng khiếp”, con người huy động mọi phương tiện vật chất và trí tuệ có được (dù có đạo đức hay không) để phản công. Khi làm như thế, người ta đồng thời tự diệt chính mình vì ung thư và cơ thể do cùng một nguồn sống sinh ra, đó là cặp song sinh dính nhau có chung trái tim.

Khi buông bỏ (giải thoát) mọi thứ không thật sự cần thiết cho sự sống, nhất là trong việc ăn uống, người ta sẽ thoát khỏi mọi bệnh tật vì chúng ta là cái ta ăn (ăn gì ra nấy)”

Bấm Vào Đây Để Đọc Sách

✽✽✽✽✽✽