Giới thiệu sách Phương pháp tự nhiên trị bệnh ung thư

Phương pháp tự nhiên trị bệnh ung thư

 

 

GIỚI THIỆU SÁCH

Người và tự nhiên là một thể thống nhất, khởi nguồn của con người ở tự nhiên, dựa vào tự nhiên, phát triển ở tự nhiên, quy kết về tự nhiên. Nhân loại là một sản vật của giới tự nhiên và là bộ phận hợp thành nó, chức năng sinh lý và sự thay đổi bệnh lý của loài người, không ngừng nhận được ảnh hưởng của tự nhiên và sự chi phối phép tắc của tự nhiên, sự thay đổi vô vàn của tự nhiên ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sức khỏe của chúng ta.

Cuốn sách này giới thiệu bệnh thường thấy, bệnh phát nhiều là chính. Những phương pháp tự nhiên trị bệnh được giới thiệu đều là những phương pháp có hiệu quả chứng thực kinh nghiệm lâm sàng trong những năm gần đây. Người bệnh khi có bệnh tình ổn định hoặc chưa khỏi hẳn, có thể lấy đây làm phương pháp quan trọng để phụ giúp trị bệnh và phục hồi sức khỏe, nếu khi bệnh tình nghiêm trọng hoặc không ổn định, phải nhờ bác sĩ trực tiếp hướng dẫn trị liệu tổng hợp.

Bấm Vào Đây Để Đọc Sách

✽✽✽✽✽✽