Sự thật đằng sau bệnh ung thư

MỤC LỤC

 

SỰ THẬT ĐẰNG SAU BỆNH UNG THƯ

Bác sĩ MORISHITA

Phạm Th Ngọc Trâm – Kiều Thị Thu Hương Biên Dịch

LỜI GIỚI THIỆU CỦA NHÓM DỊCH GIẢ

Tại sao ngành Thực dưỡng – Macrobiotic lại ra cả chục đầu sách xoay quanh vấn đề ung thư? Và ra cả sách dạy nấu ăn phòng chống ung thư? Cho tới khi chúng tôi đọc xong tập sách: “Sự thật đàng sau bệnh ung thư’ thì mới vỡ lẽ tại sao Thực dưỡng lại nói nhiều và nói dai về đề tài này như vậy?

Sau rất nhiều nghiến cứu tìm tòi, các nhà khoa học đã nhận thấy hầu như cơ thể con người nào cũng có chứa mầm bệnh ung thư, đó là những tế bào có khả năng rối loạn, họ đặt tên là té bào ìn-situ. Chỉ có những tế bào In-situ mới có khả nâng và khuynh hướng nổi loạn để tạo thành ung thư và điều nguy hiểm là chỉ cần một té bào in-situ nổi loạn nó có thể lôi kéo theo nhiều tể bào in-sỉtu khảc cùng nổi loạn tạo nên di căn và lây lan chứng ung thư đưa đến tử vong theo quy luật gần mực thì đen gần đền thì rạng…Tuy nhiên, nếu mọi người đều tiềm ẩn có chứa sẵn té bào ỉn-situ thì tại sao đối với người này nó trồ thành tệ bào ung thư và đối với ngưới khác nó không biến đổi thành tế bào ung thư? Môi trường nào và tấc nhân thích hợp của nó là gì? Nếu không học hiểu về những quy luật của trật tự vũ trụ con người không thể nào giải quyết được một cách rốt ráo Ung thư hay bất cứ bệnh nan y nào thuộc thân bệnh hay tâm bệnh (stress…) của xã hội hiện đại.

Đề tài nghiên cứu thành công này nên được đưa sớm vào học đường, đS ngăn chặn sớm ngay từ đầu nhưng tế ỏdo in-situ có thể nổi loạn khi gặp môi trường thích hợp trong cơ thể của mỗi chúng ta… sự hiểu biết này cần phải được loan truyền rộng rãi và là kiến thúc căn bản xây dựng bộ môn “Thiền ăn” cho cộng dồng đúng với điều ông bà mình đã dạy: HỌC ĂN.

Quyển sách này là một đề tài nghiên cứu thành cóng của nhiều‘bác sĩ, tiến sĩ y khoa về đề tài Thực dưỡng như Bác sĩ Morishita, Tiến sĩ Y khoa Marc Van Cawvenberghe,… và những nhà Thực dưỡng học hàng dầu thế giới như ông Michỉo Kưshi, Herman Aihara… và những nhà Thực dưỡng học nổi tiếng ở – Việt Nam như Đại Đức Thích Tuệ Hải… ở Hải ngoại như ông Lương Trùng Hưng…tại Hà Nội co cô gái trẻ Kiều Thị Thu Hương – một người có nhiều tương lai triển vọng,…

Chúng tôi rất tri ân gia đình ông Ngô Thành Nhân là một gia đình có nhiều công sức nhất đối với phong trào Thực dưỡng tại Việt Nam, có người con trai là anh Ngô Ánh Tuyết đã biên soạn được nhiều sách quí cho ngành Thực dưỡng nước nhà, cũng xin tri ân bác sĩ Lê Minh là người có nhiều công lao đóng góp với phong trào Thực dưỡng ở Việt Nam. Đặc biệt tri ân một người đã quá cố: ông Nguyễn Văn Sáu là người trực tiếp giúp sức cho tôi rất nhiều trong thời gian đầu khi tôi mới chập chững bước từ nghề giáo viên toán cấp 3 sang nghiệp làm Thực dưỡng… Những lời khuyên của ông luôn nằm trong trái tim tôi và tôi “xài” được nó cho tới mãi mãi với càu nói nổi tiếng của ông: “Cứ múc nước giếng lên nước mạch sẽ chảy về”

Đây là công trình dịch thuật cửa nhóm bạn: Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Trường Thư, Lê Hoàng Long, Kiều Thị Thu Hương, Phạm Thị Ngọc Trâm..

Chúng tôi mong ước nhận được nhiều sự góp ý của độc giả.

Thay mặt: Phm Thị Ngọc Trâm