Kho dữ liệu bệnh nhân ung thư

Từ trước tới nay, bệnh nhân ung thư điều trị xong là bác sĩ hoặc thầy lang coi như hết trách nhiệm. Hằng năm, không có ai gọi điện hỏi thăm xem sức khỏe bệnh nhân ra sao, còn sống hay đã mất… Chính vì vậy việc đánh giá kết quả điều trị của các phương pháp này còn đang rất mơ hồ.

Để có thể đánh giá chính xác hiệu quả điều trị ung thư của đông y, tây y hoặc bất kỳ phương pháp nào khác chúng tôi đã tổng hợp và xây dựng nên kho dữ liệu bệnh nhân ung thư. Kho dữ liệu này sẽ ghi lại chi tiết quá trình điều trị và kết quả điều trị sau cùng của từng bệnh nhân ung thư.

Trong kho dữ liệu có thông tin điều trị bệnh của hàng ngàn bệnh nhân ung thư. Mỗi bệnh nhân có phương pháp điều trị khác nhau, có người thành công, có người không thành công. Từ chia sẻ của họ về kết quả điều trị chúng ta dễ dàng phân tích, so sánh và đánh giá được hiệu quả của các cách điều trị đó với nhau.

Tổng kho dữ liệu thông tin bệnh nhân ung thư

Dữ liệu thông tin bệnh nhân ung thư – Tập 1

Dữ liệu thông tin bệnh nhân ung thư – Tập 2

Dữ liệu thông tin bệnh nhân ung thư – Tập 3

Dữ liệu thông tin bệnh nhân ung thư – Tập 4

Dữ liệu thông tin bệnh nhân ung thư – Tập 5

Dữ liệu thông tin bệnh nhân ung thư – Tập 6

Dữ liệu thông tin bệnh nhân ung thư – Tập 7

Dữ liệu thông tin bệnh nhân ung thư – Tập 8

Dữ liệu thông tin bệnh nhân ung thư – Tập 9

Dữ liệu thông tin bệnh nhân ung thư – Tập 10

Dữ liệu thông tin bệnh nhân ung thư – Tập 11

Dữ liệu thông tin bệnh nhân ung thư – Tập 12

Dữ liệu thông tin bệnh nhân ung thư – Tập 13

✽✽✽✽✽✽