Thoát khỏi ung thư

MỤC LỤC

 

LỜI NGƯỜI DỊCH

Bạn đang cầm trên tay bản dịch cuốn Thoát khỏi ung thư (xuất bản lần thứ 4 năm 2011) mà người chuyển ngữ không phải là nhà dịch thuật chuyên nghiệp, không phải là bác sĩ và cũng không công tác trong lĩnh vực y tế, vì thế trong quá trình chuyển ngữ sẽ không tránh khỏi sai sót, nhất là một số thuật ngữ chuyên ngành.

Cuốn sách đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo độc giả Mỹ và các nước khác trên thế giới. Sách đã được dịch sang tám thứ tiếng khác nhau và nay tôi vinh dự được tác giả cho phép chuyển ngữ sang tiếng Việt để xuất bản ở Việt Nam.

Nội dung cuốn sách có thể gây ra một số tranh cãi trong ngành y tế về phương pháp điều trị ung thư, một số bệnh mãn tính và về vấn đề bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, cuốn sách đã đề cập đến các quan điểm có từ đầu thế kỷ XX ở phương Tây và lâu hơn nữa ở phương Đông.

Vì những ích lợi to lớn mà nội dung cuốn sách có thể mang đến cho bệnh nhân trong điều trị ung thư và cho tất cả những người khỏe mạnh trong việc phòng ngừa bệnh ung thư cũng như một số bệnh mãn tính khác nên tôi đã mạnh dạn chuyển ngữ cuốn sách này.

Tôi chuyển ngữ nội dung sách trên cơ sở “có sao dịch vậy”, không đại diện hoặc bảo đảm cho bất cứ điều gì của sách hoặc nội dung sách, không chịu trách nhiệm về mọi tổn hại liên quan đến việc sử dụng sách này.

Rất mong được độc giả lượng thứ những sai sót và xin gửi ý kiến của quý vị đến địa chỉ email:

ptue283@gmail.com hoặc tuan@eac.com.vn